Program 2021

Program

obejmujący sesję plenarną oraz kilka sesji tematycznych, w tym panel studencko-doktorancki

Wykład plenarny

pt. „Nowa normalność” czy zmiana paradygmatu? Ekosystem mediów w procesie adaptacji do epoki Cyfry

Panel dyskusyjny

pt. Dekada badań nad mediami - dyskusja z udziałem najwybitniejszych polskich medioznawców

Panel dyskusyjny

pt. Odpowiedzialna komunikacja w czasie pandemii COVID-19. Doświadczenia praktyków