Anna Kiryjow-Radzka

Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, ekspert PR i nauczyciel akademicki. Z wykształcenia socjolog ze specjalizacją komunikacja społeczna, absolwentka kilku studiów podyplomowych m.in. studia z retoryki w Polskiej Akademii Nauk. Od 15 lat zajmuje się promocją i reklamą. Uczestniczyła i współprowadziła kilkadziesiąt szkoleń i konferencji zakresu PR, komunikacji, social media i marketingu, retoryki oraz socjologii. Od 5 lat pracuje w jednej z największych warszawskich uczelni – Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie kieruje Zespołem Nowych Mediów, odpowiada za komunikację, reklamę i promocję. Od 8 lat prowadzi ćwiczenia, konwersatoria i wykłady z retoryki i erystyki, komunikacji interpersonalnej, nowych mediów i współczesnych wyzwań socjologii.