Terminy i opłaty

Terminy

20.06.2023

koniec rejestracji przez stronę internetową

26.06.2023

informacja zwrotna do autorów zaakceptowanych zgłoszeń

03.07.2023

uiszczenie opłaty przez autorów zaakceptowanych zgłoszeń

23.10.2023

nadsyłanie pełnych tekstów referatów

Opłaty

200 zł

uczestnicy: udział czynny

150 zł

członkowie PTKS: udział czynny

100 zł

doktoranci (w przypadku doktorantów członków PTKS opłata wynosi 50 zł)

bezpłatnie

studenci z udziałem czynnym lub udział bierny

Opłatę konferencyjną należy uiścić po uzyskaniu od organizatorów zatwierdzenia tematu wystąpienia do dnia 26.06.2023 r. Opłata obejmuje możliwość publikacji tekstu w serii naukowej Media Biznes Kultura, wydawanej przez wysoko punktowane Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego lub w czasopiśmie naukowym Media Biznes Kultura (40 pkt. na liście MEiN). Wpłat należy dokonywać przelewem na konto Uniwersytetu Gdańskiego: 

ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
z dopiskiem: subkonto K701 oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika
Faktury będziemy przesyłać na adres podany w formularzu rejestracyjnym.