Terminy i opłaty

Terminy

21.06.2021

koniec rejestracji przez stronę internetową

24.06.2021

informacja zwrotna do autorów zaakceptowanych zgłoszeń

30.06.2021

uiszczenie opłaty przez autorów zaakceptowanych zgłoszeń

15.11.2021

nadsyłanie pełnych tekstów referatów

Opłaty

200 zł

uczestnicy: udział czynny

150 zł

członkowie PTKS: udział czynny

bezpłatnie

studenci i doktoranci: udział czynny

bezpłatnie

udział bierny

Opłata obejmuje możliwość publikacji tekstu w serii naukowej Media Biznes Kultura, wydawanej przez wysoko punktowane Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego oraz czasopiśmie naukowym Media Biznes Kultura (40 pkt. lista MEiN).

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk):

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV, ul. Kołobrzeska 43,

konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

tytuł wpłaty: 512-W300-KW0F-21 z dop. „imię i nazwisko”