Wystawa fotograficzna PhotoArea2

W ramach V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Media-Biznes-Kultura 2017 odbędzie się wernisaż wystawy fotografii pt. PhotoArea2. Składają się na nią zarówno fotografie pochodzące z realizacji dyplomowych stopnia magisterskiego oraz prace studenckie Specjalności fotograficznej kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Znajdziemy tam zarówno realizacje o charakterze dokumentalnym, projektowym oraz kreacyjnym, co odzwierciedla szeroki zakres rozwiązań dydaktycznych jakie proponowane sąpodczaszajęć warsztatowych. Wystawa nie ma jednego wiodącego tematu – prace łączy energia, świeże spojrzenie i pasja studentów. Wystawa może stanowić miejsce wymiany refleksji i doświadczeń na temat form, metod i jakości nauczania młodych adeptów fotografii. To doskonała okazja do przypomnienia dokonań uczestników zajęć Specjalności fotograficznej kierowanej przez prof. UG dra hab. Zbigniewa Treppę i dr Karolinę Aszyk na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Czas:   13.10.2017, godz. 15.00

Miejsce: rotunda Wydziału Nauk Społecznych UG, poziom 200