Program 2017

Program

obejmujący sesję plenarną oraz kilka sesji tematycznych, w tym panel studencko-doktorancki

Wystawa

fotografii pt. PhotoArea2, na którą składały się fotografie pochodzące z realizacji dyplomowych stopnia magisterskiego oraz prace studenckie

Spotkanie

z red. Dorotą Karaś, dziennikarką gdańskiego oddziału „Gazety Wyborczej”

Panel dyskusyjny

pt. Etyka i standardy odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Międzynarodowe wytyczne, krajowe praktyki

Panel dyskusyjny

pt. Spokojnie, to tylko… media. Kryzys komunikacyjny w organizacjach