Relacja 2017

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2017, organizowana co dwa lata przez Uniwersytet Gdański, to cykliczne spotkania naukowców, ludzi mediów, kultury, przedstawicieli biznesu, specjalistów PR, studentów i doktorantów. Piata edycja poświęcona była problematyce mediów, ich związkom, przemianom oraz oddziaływaniu na biznes, język, kulturę i społeczeństwo. Wielość i różnorodność spojrzeń na funkcję mediów sprawiła, że Konferencja po raz kolejny stała się forum wymiany doświadczeń, opinii i poglądów w bardzo wielu obszarach związanych z mediami.

12 października, pierwszego dnia konferencji, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności, w czasie otwierającej konferencję sesji plenarnej można było wysłuchać wykładów wybitnych naukowców z całej Polski, m.in. prof. Jadwigi Puzyniny „Etyczność komunikacji a jakość kultury”, prof. Iwony Hoffman „Etyczny wymiar dziennikarstwa poważnego” czy prof. Teresy Sasińskiej-Klas „Manipulacja medialna w erze postpolityki”.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się także dwa otwarte panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, praktyków i dziennikarzy, prezentujące praktyczne aspekty współczesnego dziennikarstwa i zawodów związanych z mediami. Pierwszy w godz. 11.45-13.15 na temat etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu oraz drugi w godz. 13.15-15.00 pt. „Spokojnie, to tylko… media. Kryzys komunikacyjny w organizacjach”. Praktyczny warsztat dla uczestników poprowadził Adam Łaszyn, ekspert public relations, doradca wielu polskich firm i instytucji, strateg kampanii antykryzysowych.

13 października, drugiego dnia konferencji, w godz. 12.15-13.45 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie studentów z Dorotą Karaś, dziennikarką „Gazety Wyborczej Trójmiasto”, która współpracuje także z „Wysokim Obcasami” i „Dużym Formatem”.

Tego samego dnia, o godz. 15.00 w holu Wydziału Nauk Społecznych UG, odbył się wernisaż wystawy fotograficznej, zatytułowanej PhotoArea II. Składały się na nią zarówno fotografie pochodzące z realizacji dyplomowych stopnia magisterskiego, jak i prace studenckie, zrealizowane na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w ramach specjalności fotograficznej.

W ramach konferencji odbyły także obrady naukowców w czterech sekcjach tematycznych (etyka słowa w życiu publicznym, media a rynek, media w społeczeństwie i kulturze oraz media w polityce), panele naukowe dla studentów i doktorantów, w czasie których młodzi badacze mówili między innymi o manipulacji w mediach, nowych mediach i ich wpływie na życie społeczne oraz etyce dziennikarskiej.

Magdalena Iwanowska