O konferencji

Tegoroczna edycja konferencji Media Biznes Kultura. Pomorze 2021, która odbędzie się 14-15 października 2021 r. online, z wielu względów wpisuje się w czas przełomowy.  W tym roku obchodzimy dekadę badań nad mediami, które są pokłosiem powstania nowej dyscypliny naukowej. Nauki o komunikacji społecznej i mediach, choć konstytuujące się w badaniach interdyscyplinarnych znacznie dłużej niż od dziesięciolecia, dopiero teraz mają realne szanse rozwoju, którego dobitnym przykładem są organizowane przez akademickie ośrodki naukowe konferencje medioznawcze, webinaria czy spotkania służące wymianie refleksji, aktualizacji oraz poszerzeniu wiedzy z zakresu komunikowania w mediach. 

Referatom naukowym będą towarzyszyć dwa panele dyskusyjne, które stały się już nieodłączną częścią konferencji Media Biznes Kultura. Panel z udziałem badaczy – przedstawicieli ośrodków naukowych z całej Polski na temat obecnego stanu i dalszych szans rozwoju nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz panel z udziałem specjalistów, praktyków dotyczący odpowiedzialnej komunikacji w czasie pandemii COVID-19.

Zapraszając Państwa na cykliczną konferencję Media Biznes Kultura mamy nadzieję, że będzie ona zarówno podsumowaniem dekady badań nad mediami, jak i utoruje drogę nowym podejściom badawczym, przyczyniając się tym samym do rozwoju dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach. 

Obszary tematyczne

Media a rynek

„(R)ewolucja” mediów społecznościowych a procesy rynkowe. Media a popularyzacja wiedzy. Media publiczne i prywatne – uwarunkowania i perspektywy. CSR w działalności przedsiębiorstw. Public relations reklama w dobie pandemii. Mechanizmy tworzenia i zarządzania wizerunkiem organizacji i osób. Strategie komunikacyjne w kryzysie. Personalizacja w działaniach reklamowych – mechanizmy, narzędzia i sposoby komunikacji. Greenwashing, leanwashing – praktyki rynkowe a oczekiwania konsumentów. Marka niejedno ma imię – różne strategie i oblicza pojęcia.

Obraz jako medium kultury i komunikacji

Funkcjonowanie współczesnych mediów obrazowych w obszarze działań związanych z ich autorskim i medialnym wykorzystaniem. Nowatorskie formy komunikowania się, multifunkcyjność w przekazie medialnym. Metafora wizualna oraz multimodalna w wymiarze perswazyjnym i komunikacyjnym. Obraz jako obiekt antropologiczny, kulturowy, religijny. Kreacja z zakresu sztuki fotomedialnej, środki wyrazu w przekazie wizualnym.

Media a kultura i społeczeństwo

Zmiana sposobów komunikacji w mediach – nowe narzędzia i technologie. Negatywne zjawiska w mediach – fake news, infodemia, denializm, postprawda. Kultura w sieci. Współczesny kryzys komunikacyjny w organizacjach – medialny rezonans. Media jako narzędzie edukacji. Media/dziennikarstwo wobec współczesnych przemian społecznych. Pandemia a media. Przemiany polityczne a rola mediów i prasy (w tym: podziemnej). Media jako narzędzia polityki społecznej. Ideologizacja mediów. Media jako element reżimów autorytarnych i totalitarnych.

Język mediów – wczoraj i dziś

Obraz jako środek przekazu medialnego i reklamowego. Słowo a obraz: współdziałanie słowa i obrazu w prasie, telewizji, internecie i reklamie. Zmiana relacji między słowem a obrazem: od prasy tradycyjnej do Internetu. Multimodalność mediów a zmiana metod i narzędzi ich badania. Właściwe i niewłaściwe posługiwanie się słowem i obrazem w mediach: zagadnienia etyczne, perswazja i manipulacja.

Do konferencji zostało:

Aktualności

Rejestracja otwarta

Rejestracja otwarta

Informujemy, że rejestracja na konferencję została otwarta i potrwa do 30.05.2021 r. ...
Edycja 2021

Edycja 2021

Z przyjemnością informujemy, że kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Media-Biznes-Kultura odbędzie się 14-15 października 2021 r. online. Wi ...
Nowa odsłona strony

Nowa odsłona strony

W oczekiwaniu na kolejną edycję konferencji zapraszamy do obejrzenia nowej odsłony naszej strony internetowej. Mamy nadzieję, że będzie ona bardziej ...
Reportaż

Reportaż

Zapraszamy do zapoznania się z reportażem przygotowanym przez Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG. ...

Kontakt

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 4

80-309 Gdańsk

e-mail: mbksekretariat@ug.edu.pl

Organizator

Patronat honorowy konferencji

Patronat honorowy paneli dyskusyjnych