O konferencji

Nadchodząca edycja konferencji Media-Biznes-Kultura, która odbędzie się 12-13 października 2023 (online), koncentruje się na zagadnieniach kryzysu i gwałtownych zmian, jakich w ostatnich latach jesteśmy świadkami. Pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, kryzys klimatyczny i spowolnienie gospodarcze powodują nie tylko, że media dostarczają odbiorcom dużej ilości informacji na temat współczesnych wyzwań, ale sprawiają też, że same media i dziennikarze muszą dostosować się do nowych warunków.

Gwałtowne zmiany technologiczne całkowicie przeobrażają ekosystem mediów, zmieniając gatunki i formaty medialne, sposoby zarządzania i monetyzacji przedsiębiorstw medialnych, a nawet poszerzając samo rozumienie mediów. W takiej sytuacji zmianom ulegają także odbiorcy, ich sposoby korzystania z mediów oraz szersze zachowania społeczne, w tym obywatelskie i polityczne. Jak kształtuje się ekosystem mediów w dobie kryzysów? Jakim zmianom podlega i jaka może być jego przyszłość? Zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznej konferencji oraz wygłoszenia referatów w czterech sekcjach tematycznych.

Obszary tematyczne

Media w kryzysie - kryzys w mediach

Media w czasach kryzysu ekonomicznego, inflacji i niepewności. Przedsiębiorstwa medialne a sposoby radzenia sobie z kryzysem gospodarczym. Sposoby przedstawiania kryzysu gospodarczego w mediach. Media w dobie inwazji na Ukrainę. Media ukraińskie i dla Ukraińców w Polsce. Wizerunek konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w mediach. Komunikacja na temat konfliktu. Dezinformacja, propaganda, teorie spiskowe. Kryzys klimatyczny w mediach - sposób przedstawiania i wpływ. Działalność pro-ekologiczna przedsiębiorstw medialnych. Media a pandemia. Odpowiedzialność mediów.

(R)ewolucja rynku mediów

Media prywatne i publiczne w dobie gwałtownych zmian gospodarczych i technologicznych. Przyszłość dziennikarstwa i przemysłu medialnego. Dziennikarze a sztuczna inteligencja. Dziennikarstwo danych. Datafikacja a prywatność. Zmiany w europejskiej polityce medialnej. Platformizacja mediów. Nowe metody monetyzacji mediów. Reklama i Public Relations w nowych mediach. Zarządzanie wizerunkiem w obliczu dezinformacji. Walka o uwagę użytkownika wobec nadmiaru informacji. CSR i wartości wyznawane przez odbiorców.

Nowe środki przekazu - nowe społeczeństwo

Boty, aplikacje mobilne, wirtualna rzeczywistość. Innowacje biologiczne a praktyki komunikacyjne. Internet rzeczy. Media konsumowane przez różne grupy wiekowe, w tym dzieci i seniorów. Słowo i obraz w tradycyjnych i nowych mediach. Przejście od dominacji tekstu i obrazu w kierunku mediów audio i video. Multimodalność mediów a zmiana metod i narzędzi ich badania. Chat GPT i inne formy sztucznej inteligencji w życiu codziennym. Praca zdalna, e-szkoła i kontakty towarzyskie w sieci oraz ich skutki. News fatigue i news avoidance. Media i dziennikarstwo wobec współczesnych przemian społecznych.

Media, demokracja, polityka

Wybory parlamentarne w Polsce w oku mediów. Marketing polityczny w kampanii wyborczej. Nowe praktyki reklamy i PR-u politycznego. Obecność i wizerunek polityków w mediach. Algorytmy a propaganda i dezinformacja w mediach społecznościowych. Fake news, deepfake i fact checking. Edukacja medialna. Polaryzacja i instrumentalizacja mediów przez polityków. Cyberaktywizm, mobilizacja i partycypacja polityczna w sieci. Media lokalne, media obywatelskie, influencerzy. E-obywatele, e-wybory.

Aktualności

Przedłużenie zgłoszeń do 20.06.2023

Przedłużenie zgłoszeń do 20.06.2023

Komitet organizacyjny konferencji Media Biznes Kultura zdecydował wydłużyć termin zgłoszeń do dnia ...
Zaproszenie MBK. Edycja 2023

Zaproszenie MBK. Edycja 2023

Dyrekcja Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego ma ...
Fotogaleria

Fotogaleria

Opublikowaliśmy zdjęcia z naszej konferencji. Zapraszamy do galerii. ...
Zmiana terminu

Zmiana terminu

Wydłużyliśmy termin przysyłania tekstów do 15 listopada 2021. ...

Kontakt

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 4

80-309 Gdańsk

e-mail: mbksekretariat@ug.edu.pl

Organizator

Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Patronat honorowy

Partnerzy

Patronat medialny