O konferencji

Nadchodząca edycja konferencji Media-Biznes-Kultura, która odbędzie się 12-13 października 2023 (online), koncentruje się na zagadnieniach kryzysu i gwałtownych zmian, jakich w ostatnich latach jesteśmy świadkami. Pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, kryzys klimatyczny i spowolnienie gospodarcze powodują nie tylko, że media dostarczają odbiorcom dużej ilości informacji na temat współczesnych wyzwań, ale sprawiają też, że same media i dziennikarze muszą dostosować się do nowych warunków.

Gwałtowne zmiany technologiczne całkowicie przeobrażają ekosystem mediów, zmieniając gatunki i formaty medialne, sposoby zarządzania i monetyzacji przedsiębiorstw medialnych, a nawet poszerzając samo rozumienie mediów. W takiej sytuacji zmianom ulegają także odbiorcy, ich sposoby korzystania z mediów oraz szersze zachowania społeczne, w tym obywatelskie i polityczne. Jak kształtuje się ekosystem mediów w dobie kryzysów? Jakim zmianom podlega i jaka może być jego przyszłość? Zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznej konferencji oraz wygłoszenia referatów w czterech sekcjach tematycznych.

Obszary tematyczne

Media w kryzysie - kryzys w mediach

Media w czasach kryzysu ekonomicznego, inflacji i niepewności. Przedsiębiorstwa medialne a sposoby radzenia sobie z kryzysem gospodarczym. Sposoby przedstawiania kryzysu gospodarczego w mediach. Media w dobie inwazji na Ukrainę. Media ukraińskie i dla Ukraińców w Polsce. Wizerunek konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w mediach. Komunikacja na temat konfliktu. Dezinformacja, propaganda, teorie spiskowe. Kryzys klimatyczny w mediach - sposób przedstawiania i wpływ. Działalność pro-ekologiczna przedsiębiorstw medialnych. Media a pandemia. Odpowiedzialność mediów.

(R)ewolucja rynku mediów

Media prywatne i publiczne w dobie gwałtownych zmian gospodarczych i technologicznych. Przyszłość dziennikarstwa i przemysłu medialnego. Dziennikarze a sztuczna inteligencja. Dziennikarstwo danych. Datafikacja a prywatność. Zmiany w europejskiej polityce medialnej. Platformizacja mediów. Nowe metody monetyzacji mediów. Reklama i Public Relations w nowych mediach. Zarządzanie wizerunkiem w obliczu dezinformacji. Walka o uwagę użytkownika wobec nadmiaru informacji. CSR i wartości wyznawane przez odbiorców.

Nowe środki przekazu - nowe społeczeństwo

Boty, aplikacje mobilne, wirtualna rzeczywistość. Innowacje biologiczne a praktyki komunikacyjne. Internet rzeczy. Media konsumowane przez różne grupy wiekowe, w tym dzieci i seniorów. Słowo i obraz w tradycyjnych i nowych mediach. Przejście od dominacji tekstu i obrazu w kierunku mediów audio i video. Multimodalność mediów a zmiana metod i narzędzi ich badania. Chat GPT i inne formy sztucznej inteligencji w życiu codziennym. Praca zdalna, e-szkoła i kontakty towarzyskie w sieci oraz ich skutki. News fatigue i news avoidance. Media i dziennikarstwo wobec współczesnych przemian społecznych.

Media, demokracja, polityka

Wybory parlamentarne w Polsce w oku mediów. Marketing polityczny w kampanii wyborczej. Nowe praktyki reklamy i PR-u politycznego. Obecność i wizerunek polityków w mediach. Algorytmy a propaganda i dezinformacja w mediach społecznościowych. Fake news, deepfake i fact checking. Edukacja medialna. Polaryzacja i instrumentalizacja mediów przez polityków. Cyberaktywizm, mobilizacja i partycypacja polityczna w sieci. Media lokalne, media obywatelskie, influencerzy. E-obywatele, e-wybory.

Aktualności

Fotorelacja 2023

Fotorelacja 2023

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z konferencji Media-Biznes-Kultura 2023, która odbyłaę ...
Relacja z konferencji 2023

Relacja z konferencji 2023

Zakończyła się Konferencja MEDIA-BIZNES-KULTURA. Pomorze 2023. Tegoroczna Międzynarodowa ...
Nowy termin przesyłania tekstów

Nowy termin przesyłania tekstów

W związku z licznymi zapytaniami organizatorzy konferencji Media-Biznes-Kultura 2023 przedłużają ...
Debata o algorytmach

Debata o algorytmach

W czasie 9. Międzynarodowej Konferencji MEDIA-BIZNES-KULTURA. Pomorze 2023 na Uniwersytecie Gda ...

Kontakt

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 4

80-309 Gdańsk

e-mail: mbksekretariat@ug.edu.pl

Organizator

Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Patronat honorowy

Partnerzy

Patronat medialny