Komitet naukowy

Komitet Naukowy Konferencji pod przewodnictwem prof. dra hab. Wiktora Peplińskiego

prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Radosław Pawelec, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, Uniwersytet Warszawski

ks. prof. dr hab. Michał Drożdż, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Józef Majewski, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab. Dariusz Konrad Sikorski, prof. UG, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Zbigniew Treppa, Uniwersytet Gdański

dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Jan Kreft, prof. PG, Politechnika Gdańska