Komitet naukowy

Komitet Naukowy Konferencji pod przewodnictwem prof. dra hab. Wiktora Peplińskiego

prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Radosław Pawelec, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, Uniwersytet Warszawski

prof. Iryna Ivanowa, Charkowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny

dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Józef Majewski, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab. Dariusz Konrad Sikorski, prof. UG, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Zbigniew Treppa, Uniwersytet Gdański

dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski