Publikacje

Monografie

Po każdej konferencji publikujemy książki, obejmujące referaty uczestników.

Media Biznes Kultura

Część wybranych artykułów trafia do czasopisma "Media Biznes Kultura" (punkty MNISW: 70).

Progress

Część wybranych artykułów trafia do czasopisma dla młodych naukowców "Progress".