Relacja 2015

Media-Biznes-Kultura to cykliczna konferencja naukowa, której tematyka koncentruje się wokół przemian współczesnych mediów oraz ich oddziaływania na sferę biznesu, kultury czy polityki. Czwarta edycja Konferencji odbyła się 8 i 9 października 2015 r. w Gdańsku, a jej organizatorem był kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Gdańskim akademikom po raz kolejny udało się zaprosić do dyskusji liczne grono medioznawców – zarówno teoretyków, jak i praktyków – oraz przedstawicieli biznesu, kultury i organizacji pozarządowych z Polski i zagranicy. – Największą wartością naszej Konferencji jest spotkanie się społecznych światów związanych z mediami. Już podczas I edycji dr hab. Jan Kreft, ówczesny pracownik naszego Instytutu, mówił, że warto organizować takie spotkania, ponieważ ludzie mediów i biznesu na co dzień nie darzą się ufnością. U nas mogą oni wymienić się wiedzą i doświadczeniami, a przede wszystkim zrozumieć wagę wzajemnych relacji. Do tego grona z edycji na edycję dołączają kolejne grupy osób zainteresowanych i zaangażowanych w przeobrażenia współczesnych mediów – mówiła dr Małgorzata Łosiewicz, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych Dziennikarstwa, współorganizatorka Konferencji.

W ramach Konferencji każdego dnia odbywały się sesje plenarne oraz obrady w czterech sekcjach tematycznych: „Media a rynek”, „Język mediów”, „Media w społeczeństwie i kulturze” oraz „Media w polityce”. Program Konferencji był bardzo bogaty – zaprezentowano ok. 80 referatów, które – tradycyjnie[1] – zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej, podsumowującej dorobek spotkania. W swoich referatach prelegenci poruszali się po różnych przestrzeniach medialnych i dotykali różnych zagadnień, ale z analizy wyników ich badań wyłania się zasadniczy wniosek: medioznawstwo to nauka interdyscyplinarna i w coraz większej mierze empiryczna – wymagająca tzw. „wyjścia zza biurka”[2]. Przestrzeń medialna – odzwierciedlając zresztą rzeczywistość społeczną, polityczną i gospodarczą – stała się płynna, a więc trudna do jednoznacznego określenia. Jej zrozumienie wymaga nie tylko interdyscyplinarnego podejścia, ale także łączenia wiedzy akademickiej z praktyką wyniesioną z pracy w mediach. Prelegenci tegorocznej edycji Konferencji przybliżyli uczestnikom takie zagadnienia związane ze współczesnymi mediami jak m.in. sposoby zarządzania mediami, wykorzystanie nowych technologii w komunikacji medialnej czy oddziaływanie mediów na ich użytkowników.

Sporym zainteresowaniem cieszył się panel studentów i doktorantów „Młodzi o mediach, biznesie i kulturze”, podczas którego dzielili się oni wynikami badań własnych nad mediami. Młodzi badacze koncentrowali się na analizie konkretnych przykładów prasy, radia, telewizji i Internetu oraz starali się określić ich wpływ na postrzeganie świata przez odbiorców. – Z analizy blogów Adama Szostkiewicza i Szymona Hołowni – publicystów, którzy poruszają tematykę religijną – wynika, że obaj stosują w swoich wypowiedziach niezrozumiały dla przeciętnego odbiorcy żargon teologiczny i w wyborze newsów kierują się zasadą „bad news is good news”, opisując np. kryzysy w kościele katolickim. To typowy dobór tematów dla tabloidów – opowiadała mgr Patrycja Cybulska, jedna z prelegentek panelu.

Podczas Konferencji po raz pierwszy w historii cyklu zorganizowano  panele eksperckie, skierowane głównie do specjalistów w danej dziedzinie oraz studentów. Podczas panelu „Rzecznik prasowy – oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna” własny punkt widzenia na kwestie związane ze współczesnym public relations zaprezentowali rzecznicy prasowi reprezentujący organizacje publiczne, środowisko biznesowe oraz dziennikarze i eksperci prawni. – Rosnąca rola ekspertów w komunikacji skłania do refleksji na temat zadań rzecznika prasowego w organizacji. Znalezienie równowagi pomiędzy możliwościami, jakie pozostają w zasięgu rzecznika prasowego a oczekiwaniami organizacji, którą reprezentuje i mediów, z którymi na co dzień współpracuje, jest trudne i wymaga profesjonalizmu. Dlatego postanowiliśmy pokazać adeptom dziennikarstwa, jak w praktyce realizowane są zadania rzecznika prasowego w Polsce – mówiła dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, koordynator spotkania.

Panel „Odpowiedzialny pracodawca, partner, sąsiad – CSR w strategiach firm” skierowany był do osób zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Celem dyskusji było przybliżenie tego, czym jest CSR i co odpowiedzialne podejście oznacza dla firm w praktyce. Spotkanie zorganizowali dr Monika Białek (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG) oraz Tomasz Smorgowicz (Fundacja Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA).

O tajnikach zawodu dziennikarza opowiadał studentom i uczniom szkół średnich red. Piotr Świąc, który od wielu lat współpracuje z antenami ogólnopolskimi i regionalnymi Telewizji Polskiej. Znany trójmiejski redaktor przekonywał, że dziennikarstwo to zawód bardzo satysfakcjonujący, ale też trudny i wymagający ciężkiej pracy. Nie zabrakło ciekawostek związanych z codzienną pracą w redakcji oraz wskazówek, jak poprawić warsztat dziennikarski.

Józef Arno Włodarski, prorektor ds. studenckich, witając gości Konferencji i życząc im owocnych obrad, przytoczył maksymę Plutarcha: „Ze wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest nieśmiertelna”.  Słowa te dobrze oddają charakter świata mediów w czasach, gdy  społeczeństwo wiedzę czerpie głównie z przekazów medialnych. Nie zawsze jest to wartościowe i pożyteczne. – Media rządzą społeczeństwem i czasem „burzą” nasze mózgi – komentowała red. Alina Kietrys. Czy odbiorcy zdają sobie z tego sprawę?

Konferencje takie jak „Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2015” mogą pomóc zarówno użytkownikom, jak i twórcom przekazu w zrozumieniu świata mediów, który stale podlega rewolucyjnym zmianom. Spotkanie w Gdańsku to odpowiedź na potrzebę wymiany poglądów i doświadczeń w szerokim gronie osób podejmujących dyskusję na temat technologicznych, kulturowych i rynkowych procesów związanych ze środkami masowego przekazu. Od ich interdyscyplinarnej współpracy zależy, czy będziemy potrafili rzetelnie i trafnie eksplorować media.

Magdalena Iwanowska

[1] Pokłosiem poprzednich edycji Konferencji są wydawnictwa: Majewski J., Kreft J. (red.), Media, biznes, kultura, Gdańsk 2009; Kreft J., Stopikowski R. (red.), Media, biznes, kultura. T. 1, 2, 3, Gdańsk 2012; Łosiewicz M., Ryłko-Kurpiewska A. (red.), Media, biznes, kultura. T. 1, 2, 3, Gdańsk 2015.

[2] Zob. Filiciak M., Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i Internetu, Gdańsk 2013, s. 43.

سرور مجازی هلند