Dekada badań nad mediami – dyskusja z udziałem najwybitniejszych polskich medioznawców

Czas
 14 października 2021, 12.00

Miejsce
 online

Dyscyplina „nauki o komunikacji społecznej i mediach” została powołana w 2018 roku w ramach nowej systematyki dyscyplin naukowych, związanej z reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. Funkcjonuje jednak od 2011 roku, kiedy to po wielu latach starań środowiska akademickiego, skupionego wokół Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, po raz pierwszy w Polsce została powołana dyscyplina nauki o mediach. W 2021 roku obchodzimy dziesięciolecie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem, zmianami i prognozami tej najmłodszej, a jednocześnie najbardziej dynamicznie rozwijającej się naukowej dyscypliny, która daje impuls dla wielu nowych badań i poszukiwań.  Dyscyplina łączy obecnie nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej oraz informatologię i bibliologię. Tak szeroki zakres oznacza możliwości szerokiej, interdyscyplinarnej współpracy, bogactwo badawczych perspektyw, ale także wysoki stopień skomplikowania społeczno-medioznawczych analiz, pokazujących współczesne tendencje rozwojowe, uwzględniające komunikację jako główny nurt napędowy.

Debata w ramach Międzynarodowej Konferencji Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2021 będzie próbą podsumowania dziesięcioletnich doświadczeń dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach z wielu interesujących badawczych perspektyw. Postaramy się odpowiedzieć na pytania o kierunki rozwoju dyscypliny, jej edukacyjny charakter, interdyscyplinarny wymiar, a także przenikanie się dziedzin nauk społecznych i humanistycznych. Nie zabraknie ważnych pytań i odpowiedzi w szerokim wymiarze przeszłości, teraźniejszości i przyszłości komunikologii i medioznawstwa. W debacie udział wezmą  najwybitniejsi polscy medioznawcy, profesorowie: Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski), Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski), Tomasz Goban-Klas (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Jerzy Olędzki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i Teresa Sasińska-Klas (Uniwersytet Jagielloński). 

Moderacja: Beata Derkacz (Uniwersytet Gdański).

Paneliści i panelistki

Moderacja