Keynote speaker

Z przyjemnością ogłaszamy, że tegorocznym keynote speakerem jest prof. dr hab. Alicja Jaskiernia. Jej wystąpienie nosi tytuł: „Nowa normalność” czy zmiana paradygmatu? Ekosystem mediów w procesie adaptacji do epoki Cyfry.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr habilitowany nauk społecznych, kierownik katedry Zagranicznych Systemów Medialnych na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik sekcji Prawa Mediów i Polityki Medialnej Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz członkini kapituły Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza PTKS. Autorka wielu prac naukowych, w tym pięciu monografii z zakresu problematyki systemów medialnych, europejskich standardów mediów oraz polityk medialnych.

 

Wybrane publikacje książkowe:

Monitoring wolności mediów w Europie, Warszawa 2018

Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej, Warszawa 2016

Public Service Media Renewal. Adaptation to Digital
Network Challenges
, M. Głowacki, A. Jaskiernia (eds.), Wien: Peter Lang Publishing 2017

Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych. Standardy europejskie i uwarunkowania ich realizacji, Warszawa 2008

Publiczne media elektroniczne w Europie, Warszawa 2006

Rada Europy a problemy mediów masowych, Warszawa 2002