Informować czy promować? Skuteczna komunikacja z perspektywy zawodowych komunikatorów 2019

Czas
 21.10.2019

Miejsce
Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, Aula  S207

Dezinformacja, fake news, hejt, mowa nienawiści, perswazja, manipulacja. To zjawiska opisujące dziś jakość komunikacji (a w zasadzie jej brak) pomiędzy otoczeniem a instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi, w której pośredniczą media. Jakie są warunki skutecznej komunikacji i jaka jest w niej rola zawodowych komunikatorów? Czy pomiędzy informowaniem, a perswadowaniem jest przestrzeń do manipulacji? Gdzie leży granica pomiędzy promowaniem, a nachalnym reklamiarstwem? Jaka jest rola mediów i czy są głównymi generatorami komunikacyjnych kryzysów? To pytania, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi w czasie wyjątkowej debaty. Dzięki współpracy organizatorów konferencji Media Biznes Kultura oraz Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom panel dyskusyjny odbędzie się z udziałem zarówno praktyków (specjalistów PR, rzeczników prasowych, marketingowców, dziennikarzy), jak i naukowców z całej Polski. Wśród panelistów zasiądą przedstawiciele instytucji publicznych, uczelni, biznesu i dziennikarze: Anna Kiryjow-Radzka – prezes Stowarzyszenia PR i Uczelni Polskich PRom, Grzegorz Kubicki – redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” w Trójmieście, Cyprian Maciejewski – członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Paweł Sanowski – prezes Zarządu Instytutu Monitorowania Mediów, Magdalena Hajdysz – rzecznik prasowy Teatru Szekspirowskiego. Wprowadzenie pt. „Media i kryzys, czyli o relacjach, które niszczą” oraz moderacja – prof. Dariusz Tworzydło, kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, prezes zarządu Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, ekspert PR. Prowadzenie – dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca i pracownik naukowy Wydziału Nauk Społecznych UG, była dziennikarka i ekspert PR.

Prowadzenie

Wprowadzenie pt. „Media i kryzys, czyli o relacjach, które niszczą” 

Paneliści

Patronat honorowy panelu