Panel – Odpowiedzialny pracodawca, partner, sąsiad – CSR w strategiach firm 2015

Termin CSR (z ang. Corporate Social Responsibility), oznacza koncepcję, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne. Bycie odpowiedzialnym – to główne hasło CSR. Punktem wyjścia działań jest fakt, że żadna organizacja nie działa w próżni – zawsze funkcjonuje w określonym kontekście, warunkach politycznych i społecznych. Firma odpowiedzialna społecznie to taka instytucja, która podejmuje działania na rzecz minimalizowania swojego negatywnego oddziaływania na otoczenie, dążąc jednocześnie do zwiększenia swojego pozytywnego wpływu. Dlatego konieczne jest stworzenie kultury dialogu, czyli bycie otwartym na potrzeby swoich pracowników, jak i przedstawicieli otoczenia (np. społeczności lokalnej, mieszkańców okolicy, szkół).

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność, to podejście do zarządzania, które dotyczy zarówno przedstawicieli biznesu, jak i innych organizacji – z sektora pozarządowego czy administracji.

Celem panelu było przybliżenie tego, czym jest CSR i co odpowiedzialne podejście oznacza w praktyce. Prelegentami byli praktycy, prezentujący zarówno środowiska biznesowe, jak i doradcze. Prelegenci przedstawili pokrótce zarówno to, w jakich obszarach społeczna odpowiedzialność się przejawia, jak i to, jak wygląda w praktyce tak rozumiana odpowiedzialność firm wobec jej otoczenia.

Nie zabrakło dobrych praktyk z zakresu szeroko rozumianej współpracy, z obszaru praktyk pracowniczych i korzyści, jakie w wyniku stosowania odpowiedzialnego podejścia, osiągają zarówno firmy, jak i beneficjenci działań podejmowanych w celu pozytywnego oddziaływania na otoczenie.

Czas:   08.10.2015, 14.45-16.15

Miejsce:   Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, Aula  S207

***

Prowadzenie

dr Monika Białek

Paneliści

Anna Pawelska – Dyrektor Działu Audytu i CSR w Martis CONSULTING

Odpowiada m.in. za kompleksowe strategie i programy CSR, programy etyczne, raportowanie pozafinansowe, komunikację społeczną, strategie wizerunkowe i audyty komunikacji marketingowej. Autorka publikacji poświęconych CSR. Wykładowca CSR na studiach podyplomowych Relacji inwestorskich i komunikacji finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wpisana do Bazy Doradców CSR PARP.Dwukrotna laureatka nagrody głównej w konkursie Związku Firm Public Relations „Złote Spinacze” za najlepsze kampanie komunikacji wewnętrznej i CSR. Nominowana do nagrody ZFPR „Protony 2013” za cykl ogólnopolskich konferencji Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu”, skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka koncepcji pierwszego wdrożenia w Polsce modelu raportowania zintegrowanego.

Tomasz Smorgowicz – Prezes Fundacji Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA

Doświadczony ekspert ds. CSR, strategii komunikacyjnych oraz budowania marek. Partner oraz CEO w Studio 102 oraz Quellio Sp. z o.o., a także Prezes Fundacji Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA. Z tematyką CSR związany od wielu lat. Pomysłodawca i organizator trójmiejskiej akcji społecznej pod tytułem Projekt Mistrzowie, a także konsultant w kilkunastu projektach  w naszym regionie. Ekspert ds. społecznej odpowiedzialności biznesu największej organizacji zrzeszającej firmy w naszym rejonie – Pracodawcy Pomorza.

Prywatnie tata Igi i Karola, a także zapalony biegacz. W wolnym czasie zagorzały historyk oraz DJ.

Patrycja Zbytniewska – Kierownik Zespołu ds. CSR w Grupie LOTOS

Od 8 lat zajmuje się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu w Grupie LOTOS, w tym m.in. koordynuje proces przygotowywania raportów zintegrowanych spółki, współtworzyła, a obecnie monitoruje realizację strategii CSR, odpowiada za zaangażowanie Grupy LOTOS w wiele cennych inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju. Od czerwca 2015 r. dodatkowo pełni funkcję Prezesa Zarządu nowo powstałej Fundacji LOTOS. Absolwentka politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Master of European Political Studies na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, a także studiów podyplomowych z zakresu CSR na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Dominika Kotuła-Gibas – HR Manager, Blue Media

W Blue Media jako HR Manager, odpowiedzialna za tematykę zarządzania zasobami ludzkimi. Koncentruje się przede wszystkim na obszarach rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników oraz budowaniu kultury organizacyjnej opartej o koleżeńskie relacje.Do swoich zainteresowań zawodowych zalicza zagadnienia związane z społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz employerbranding. Jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,  oraz Politechniki Gdańskiej, podyplomowego studium zarządzania zasobami ludzkimi. W wolnym czasie uczestniczy w biegach średnio i długodystansowych.