Panel – Rola rzecznika prasowego w organizacji – oczekiwania i możliwości 2015

Rosnąca rola ekspertów w komunikacji skłania do refleksji na temat zadań rzecznika prasowego w organizacji. Oczekiwania wobec niego, zarówno ze strony pracodawców, jak i mediów, są bardzo wysokie. Ale także dzięki nowoczesnym technologiom możliwości komunikacyjne są bardzo szerokie. Jednocześnie sposób komunikowania w dobie dynamicznie zmieniających się mediów, gdzie słowem kluczem jest „atrakcyjność” przekazu stał się coraz trudniejszy. Znalezienie równowagi pomiędzy możliwościami, jakie pozostają w zasięgu rzecznika prasowego, a oczekiwaniami organizacji, którą reprezentuje i mediów, z którymi na co dzień współpracuje, jest trudne i wymaga profesjonalizmu. Także w obszarze prawnym. Brak umiejętności poruszania się w zapisach prawnych, regulujących wzajemne stosunki mediów i organizacji, jest dziś często przyczyną bezradności rzeczników prasowych w codziennych kontaktach z dziennikarzami, szczególnie w trudnych sytuacjach kryzysów komunikacyjnych.

Niebagatelny jest również aspekt etyczny działań rzecznika prasowego, a szerzej specjalistów PR, uznawanych często za kreatorów rzeczywistości, którzy posługują się półprawdami, nierzadko kłamstwami, a najczęściej nic nieznaczącymi, ale błyskotliwymi sformułowaniami budującymi kruche wizerunkowe konstrukcje. Tymczasem praca rzecznika prasowego musi się opierać na konkretnej wiedzy, umiejętnościach i zawodowej rzetelności. Jest – aż strach użyć górnolotnego sformułowania – służbą, która ma służyć właśnie dobru wspólnemu.

Obszarów do rozważań praktycznych i teoretycznych w zakresie pracy rzecznika prasowego – jest wiele. Nie sposób wyczerpać wszystkie zagadnienia w czasie półtoragodzinnego panelu dyskusyjnego. Warto jednak od czegoś zacząć. Podjęliśmy wyzwanie zaprezentowania szeregu zagadnień – kontrowersyjnych, ale także tych prostych, związanych z codziennymi działaniami komunikacyjnymi. Własny punkt widzenia zaprezentowali rzecznicy prasowi reprezentujący organizacje publiczne, środowisko biznesowe, ale także dziennikarz i ekspert prawny. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie będzie początkiem wspólnych działań w zakresie uzupełniania dobrych zawodowych praktyk w pracy rzecznika prasowego i pomoże we wzajemnym zrozumieniu różnych, a jednocześnie wspólnych, ról i zadań, jakie stoją przed specjalistami PR, mediami i organizacjami, będącymi częścią lokalnych społeczności.

Czas:   08.10.2015

Miejsce:   Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, Aula  S207

***

Prowadzenie:

dr Beata Czechowska-Derkacz

Paneliści

Aleksander Anikowski

Urodzony w 1980 roku w Gdańsku. Kierownik Centrum Promocji i Informacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W zakresie działań PR współpracuje z wieloma mediami, między innymi tygodnikiem „Polityka”, „Gazetą Wyborczą”, TVP, RMF FM, Radiem Zet Gold. Nadzoruje uniwersyteckie media społecznościowe oraz komunikację wewnętrzną ze studentami, doktorantami i pracownikami. Jest członkiem Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”.

dr Beata Czechowska-Derkacz

Rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego i adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych UG. Dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autorka, współautorka i redaktor naukowy publikacji z zakresu strategii wizerunkowych, public relations oraz rzecznictwa prasowego, m.in. książek Magia politycznych wizerunków w mediach. Aleksander Kwaśniewski i Andrzej Lepper. Studium przypadków (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2011) oraz Rzecznik prasowy. Oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna (DIFIN 2015).  Członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” (w kadencji 2012-2015 członek zarządu stowarzyszenia).

dr Maria Łoszewska-Ołowska                                           

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2005-2008 wicedyrektor ds. dydaktycznych w ID UW. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Zakres specjalizacji: relacje prasa a biura informacji, strategia komunikacyjna w aspekcie prawnym, prawne aspekty funkcjonowania mediów, w szczególności (mieszczące się w problematyce prawa prasowego) kwestie dozwolonej prawem krytyki, tajemnicy dziennikarskiej, problematyka ochrony dóbr osobistych (czci, wizerunku, prywatności), zagadnienie szeroko pojętej odpowiedzialności prawnej dziennikarza. Od 15 lat zajmuje się działalnością doradczą  i szkoleniową.

Antoni Pawlak

Urodzony 4 sierpnia 1952 w Sopocie. Pisarz i urzędnik samorządowy. Autor wielu książek. Po 1989 roku pracował w prasie (m.in. „Gazeta Wyborcza”). Obecnie, po powrocie do rodzinnego Gdańska, pełni funkcję Rzecznika Prezydenta Gdańska.

Anna Włodkowska

Dziennikarka, reporterka i współwydawca programu informacyjnego „Panorama”. Absolwentka historii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Public Relations tej samej z uczelni. Uczestniczyła w krajowych i zagranicznych szkoleniach organizowanych przez European Broadcasting Union, a także Circom Regional – European Association of Regional Television oraz Akademię Telewizyjną. Współpracuje z ogólnopolskimi programami informacyjnymi: „Wiadomościami” , „Panoramą”, „Teleexpressem”, „Pulsem Polski”. W Telewizji Polskiej zajmuje się głównie tematyką związaną z problematyką społeczną, służbą zdrowia i edukacją. Od 2014 roku jest autorką emitowanego na antenie TVP Gdańsk cyklu „Czas Gdyni”. W 2015 roku realizowała cykl programów „Las dla nas”. Od czerwca 2015 autorka programu kaszubskiego „Tede Jo”.

Marcin Zachowicz

Dyrektor Biura Komunikacji, Rzecznik Prasowy Grupy LOTOS SA. Odpowiada za prawidłową i efektywną komunikację spółki z mediami i innymi grupami interesariuszy. Ukończył Master of Business Administration (MBA) University of Strathclyde w Glasgow w Szkocji oraz prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów. Stypendysta Holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i absolwent Studiów Prawa Prywatnego Międzynarodowego w The Hague Academy of International Law w Hadze w Holandii.  Był między innymi odpowiedzialny za komunikację jednego z największych w Polsce w ostatnich latach programów inwestycyjnych o wartości ponad 5 mld zł. Ten unikatowy w realiach polskiego rynku pod względem skali zasięgu i zawartości projekt komunikacyjny został przeprowadzony z sukcesem.