Społeczna odpowiedzialność w komunikacji 2019

Czas
22.10.2019

Miejsce
Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, Aula  S207

Termin społecznej odpowiedzialności w biznesie (CSR z ang. Corporate Social Responsibility) jest powszechnie znany i obejmuje cele społeczne już na etapie budowania strategii firmy. Niewiele natomiast mówi się o społecznej odpowiedzialności w komunikacji, rozumianej jako odpowiedzialność za słowo, tak istotną z punktu widzenia oddziaływania na firmę i jej „ekosystem” oraz wszystkich interesariuszy organizacji.

W świecie permanentnej komunikacji, gdzie wszyscy nieustannie uczestniczą w wymianie informacji, odpowiedzialność za słowo nabiera szczególnego wymiaru. Autorzy przekazów, mając łatwy dostęp do mediów, przygotowują treści pod wpływem impulsów, nie zastanawiając się nad znaczeniem rozsyłanych komunikatów czy ich konsekwencjami. Efektem takich postaw są komunikaty odznaczające się przemocą i brakiem poszanowania odbiorcy, przepełnione językiem agresji.  Złe praktyki komunikacyjne, mowa nienawiści, postprawda czy fake news wzbudzają wiele emocji oraz stają się przedmiotem publicznego dyskursu, wywołując potrzebę wskazywania dobrych praktyk w komunikacji.

To o nich właśnie pragniemy dyskutować, przedstawiać ich specyfikę i dobre wzory, których potrzebują zarówno firmy, instytucje, jak i organizacje zawsze funkcjonujące w określonym kontekście, warunkach politycznych i społecznych oraz w zróżnicowanym otoczeniu interesariuszy. Prowadzenie odpowiedzialnej komunikacji, będącej dla podmiotów rynkowych istotnym komponentem praktyki w obszarze CSR, wymaga dziś bardziej niż kiedykolwiek, działań na rzecz komunikacji pozytywnej, informującej oraz uprzedzającej możliwe negatywne skutki.

Prelegentami panelu „Społeczna odpowiedzialność w komunikacji” będą praktycy, prezentujący zarówno środowiska biznesowe i instytucje, którzy przedstawią obszary komunikacyjnej odpowiedzialności względem otoczenia. Wyjaśnią, dlaczego warto mówić, a nie milczeć i jak mówić by zostać zrozumianym, a nie zinterpretowanym. Dlaczego kryzys wyzwala w nas niechęć do komunikacji i czy rzeczywiście „słowo może wylecieć ptakiem, a wrócić kamieniem”.

Prowadzenie

Paneliści

Patronat honorowy panelu