Barbara Owsiak

Aabsolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych w PWSFTviT w Łodzi oraz studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 2013 roku pełni funkcję wicedyrektora ds. edukacji i komunikacji społecznej w Gabinecie Prezesa ZUS, gdzie odpowiada za formułowanie i realizację strategii komunikacji społecznej i polityki edukacyjnej z zakresu ubezpieczeń społecznych. Kierowała pracami podzespołu ds. informacji, komunikacji i stron www w ramach zakładowego zespołu ds. uproszczenia pism, formularzy i wniosków. Obecnie koordynuje prace związane z wdrożeniem prostego języka w Zakładzie.

Zajmuje się komunikacją jako tłumacz, pośrednik międzykulturowy, ekspert ds. promocji i komunikacji. W Zespole Literackim polska2000 a następnie w Instytucie Adama Mickiewicza  współtworzyła i realizowała program promocji literatury polskiej zagranicą, samodzielnie opracowała wstępną koncepcję promocji polskiej literatury w USA. Opracowała i zrealizowała program promocji medialnej dla Frankfurckich Targów Książki jako gościa honorowego Targów Książki w Warszawie. Kierowała działami promocji i marketingu w prywatnych wydawnictwach. Z ramienia Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej była pełnomocnikiem ds. Polsko-Niemieckich Dni Mediów skutecznie odbudowując markę Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej (obecnie: Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego).