dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

Kierownik Katedry Public Relations i Komunikacji Marketingowej na Wydziale Teologicznym UKSW. Specjalista ds. public relations, crisis management, reklamy i marketingu medialnego, medioznawca. Doktoryzowała się w 2007 r. na podstawie rozprawy o zarządzaniu kryzysowym w Kościele w Polsce. Dysertacja ta rok później została nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej jako najlepsza praca doktorska. Ukończyła ze Złotą Odznaką studia podyplomowe w Uniwersytecie Warszawskim z public relations. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów i kilka książek naukowych z zakresu komunikacji społecznej. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika naukowego „Kultura – Media – Teologia”. Współorganizator corocznych warsztatów dla rzeczników prasowych zakonnych i diecezjalnych od 2008 roku. Współpracownik ECCC (European Centre of Communication and Culture). Przygotowała rozprawę habilitacyjną „Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów społecznościowych” (2013). Laureatka nagrody branży public relations „PRoton 2013”. Członek Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności uczelni w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; wcześniej od 2016 roku Grupy Roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w MIiR.