Dyskusja o mediach

Jednym z wydarzeń Konferencji będzie dyskusja z udziałem najwybitniejszych polskich medioznawców pt. „Dekada badań nad mediami”. W debacie udział wezmą profesorowie: Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski), Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski), Tomasz Goban-Klas (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Jerzy Olędzki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i Teresa Sasińska-Klas (Uniwersytet Jagielloński). Więcej informacji o panelu dyskusyjnym: tutaj.