Najlepsze artykuły studentów i doktorantów w czasopiśmie „Progress”

Najlepsze artykuły doktorantów i studentów, przygotowane na konferencję Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2017, ukażą się w czasopiśmie naukowym Uniwersytetu Gdańskiego „Progress”.  Dzięki życzliwości prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego prof. Arnolda Kłonczyńskiego oraz redaktora naczelnego „Progressu” Pana Dominika Bienia zostanie wydany specjalny numer dedykowany naszej Konferencji.

logo_progress_transparentne

„Progress” jest czasopismem Uniwersytetu Gdańskiego proponującym swoim czytelnikom tematy z szerokiego spektrum dyscyplin nauki. Czasopismo jest półrocznikiem, w którym publikowane są artykuły naukowe, recenzje, wywiady, sprawozdania z konferencji. Systematycznie przypominane są wydarzenia z historii Uniwersytetu Gdańskiego. „Progress” pragnie skupić na swoich łamach zarówno młodych naukowców, jak i autorytety z różnych dyscyplin.

Czasopismo „Progress” jest również patronem medialnym Międzynarodowej Konferencji Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2017.

Zapraszamy do lektury i czekamy na artykuły!