Zaproszenie MBK. Edycja 2023

Dyrekcja Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego ma przyjemność zaprosić przedstawicieli środowiska naukowego, pracowników mediów oraz instytucji współpracujących z mediami do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej.

MEDIA – BIZNES – KULTURA. POMORZE 2023 GDAŃSK (ONLINE), 12-13 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Podczas tegorocznej konferencji Media-Biznes-Kultura chcielibyśmy skupić się na zagadnieniach kryzysu i gwałtownych zmian, jakich w ostatnich latach jesteśmy świadkami. Pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, kryzys klimatyczny i spowolnienie gospodarcze powodują nie tylko, że media dostarczają odbiorcom dużej ilości informacji na temat współczesnych wyzwań, ale sprawiają też, że same media i dziennikarze muszą dostosować się do nowych warunków.

Dodatkowo gwałtowne zmiany technologiczne całkowicie przeobrażają ekosystem mediów, zmieniając gatunki i formaty medialne, sposoby zarządzania i monetyzacji przedsiębiorstw medialnych, a nawet poszerzając samo rozumienie mediów. W takiej sytuacji zmianom ulegają także odbiorcy, ich sposoby korzystania z mediów oraz szersze zachowania społeczne, w tym obywatelskie i polityczne.

Jak kształtuje się ekosystem mediów w dobie kryzysów? Jakim zmianom podlega i jaka może być jego przyszłość? Zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznej konferencji oraz wygłoszenia referatów w czterech sekcjach tematycznych.

Media w kryzysie – kryzys w mediach

Media w czasach kryzysu ekonomicznego, inflacji i niepewności. Przedsiębiorstwa medialne a sposoby radzenia sobie z kryzysem gospodarczym. Sposoby przedstawiania kryzysu gospodarczego w mediach. Media w dobie inwazji na Ukrainę. Media ukraińskie i dla Ukraińców w Polsce. Wizerunek konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w mediach. Komunikacja na temat konfliktu. Dezinformacja, propaganda, teorie spiskowe. Kryzys klimatyczny w mediach – sposób przedstawiania i wpływ. Działalność pro-ekologiczna przedsiębiorstw medialnych. Media a pandemia. Odpowiedzialność mediów.

(R)ewolucja rynku mediów 

Media prywatne i publiczne w dobie gwałtownych zmian gospodarczych i technologicznych. Przyszłość dziennikarstwa i przemysłu medialnego. Dziennikarze a sztuczna inteligencja. Dziennikarstwo danych. Datafikacja a prywatność. Zmiany w europejskiej polityce medialnej. Platformizacja mediów. Nowe metody monetyzacji mediów. Reklama i Public Relations w nowych mediach. Zarządzanie wizerunkiem w obliczu dezinformacji. Walka o uwagę użytkownika wobec nadmiaru informacji. CSR i wartości wyznawane przez odbiorców.

Nowe środki przekazu – nowe społeczeństwo

Boty, aplikacje mobilne, wirtualna rzeczywistość. Innowacje biologiczne a praktyki komunikacyjne. Internet rzeczy. Media konsumowane przez różne grupy wiekowe, w tym dzieci i seniorów. Słowo i obraz w tradycyjnych i nowych mediach. Przejście od dominacji tekstu i obrazu w kierunku mediów audio i video. Multimodalność mediów a zmiana metod i narzędzi ich badania. Chat GPT i inne formy sztucznej inteligencji w życiu codziennym. Praca zdalna, e-szkoła i kontakty towarzyskie w sieci oraz ich skutki. News fatigue i news avoidance. Media i dziennikarstwo wobec współczesnych przemian społecznych.

Media, demokracja, polityka

Wybory parlamentarne w Polsce w oku mediów. Marketing polityczny w kampanii wyborczej. Nowe praktyki reklamy i PR-u politycznego. Obecność i wizerunek polityków w mediach. Algorytmy a propaganda i dezinformacja w mediach społecznościowych. Fake news, deepfake i fact checking. Edukacja medialna. Polaryzacja i instrumentalizacja mediów przez polityków. Cyberaktywizm, mobilizacja i partycypacja polityczna w sieci. Media lokalne, media obywatelskie, influencerzy. Eobywatele, e-wybory. Wolność słowa i mediów vs politycy, przedsiębiorstwa medialne i algorytmy.

Zapraszamy do zgłaszania referatów, zarówno związanych z zaprezentowanymi powyżej obszarami badawczymi, jak i dotyczących innych, interesujących problemów badawczych z zakresu współczesnego ekosystemu mediów. Wyniki badań zaprezentowane podczas konferencji opublikowane zostaną w formie recenzowanej monografii naukowej.

Ważne daty

do 31.05.2023 – termin rejestracji poprzez stronę internetową  www.mediabizneskultura.ug.edu.pl/rejestracja
do 15.06.2023 – informacja zwrotna do Autorów zaakceptowanych zgłoszeń
do 23.10.2023 – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów

Opłata konferencyjna
– Uczestnicy – 200 PLN
– Członkowie PTKS – 150 PLN
– Doktoranci – 100 PLN
– Doktoranci (członkowie PTKS) – 50 PLN
– Studenci – bezpłatnie

Informacje na temat opłat konferencyjnych można znaleźć w zakładce: https://mediabizneskultura.ug.edu.pl/terminy-i-oplaty-2021/

Aktualne informacje na temat konferencji Media-Biznes-Kultura są dostępne na stronie internetowej: www.mediabizneskultura.ug.edu.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy konferencji: mbksekretariat@ug.edu.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *